در کوهی یا کوارتز بیرنگ چیست؟1395/02/04

 
بلورهای مناسب برای تراش دادن بسیارکمیابند،کریستالهای کوارتز درتمام نقاط دنیا به فراوانی موجودندودرمواردی برای شبیه سازی برلیان ...
 
 
- وجه تسمیه:کریستال درزبان یونانی به معنای یخ است وباوربراین بودکه بلورهای اکسیدسیلسیم یا به عبارتی در کوهی یا کریستال کوهی مایعاتی هستند که برای همیشه به یخ تبدیل شده اند.
- فرمول شيميايي:  SiO2
 - سیستم تبلور: هگزاگونال (تری گونال)،فرمهای منشورمسدسی
- رخ : ندارد
 - شکستگی: صدفی شکل،خیلی شکننده
 - سختی:  7
- وزن مخصوص: 2.65
 - ميزان شفافيت : شفاف
 - رنگ : بیرنگ
 - رنگ اثر خط: سفید
 بلورهای مناسب برای تراش دادن بسیارکمیابند،کریستالهای کوارتز درتمام نقاط دنیا به فراوانی موجودندودرمواردی برای شبیه سازی برلیان وسایرنگین های جواهر کوارزش مورداستفاده قرارمی گیرنداکثرنگین های بیرنگ وشیشه مانند به علت تشابه ممکن است با درکوهی یا کوارتز اشتباه شوند.
درکوهی در مقابل اشعه ایکس وتشعشعات رادیوم دودی رنگ می شود.راین استون(Rhinestone) قلوه سنگهایی بوده اندکوارتزی که درگذشته ازرودخانه راین استخراج می شدندولی امروزه شیشه های رنگی بدلی به این نام خوانده می شوندبلورهای کوارتز برای استفاده درصنعت بطورمصنوعی تولید می شوندکه خاصیت عمده آنهاپاکی مطلق می باشد محتویات وناخالصیهایی که دراین کانی بطورکانی وفوردیده شود شامل گوتیت،طلا،پیریت،روتیل وتورمالین می باشد.
در کوهی یا سنگ کریستال
کوارتز شفاف یا «سنگ شفابخش» نوعی کریستال است که برای همه نوع درمان به کار می رود. هر سنگ کوارتز در واقع نیرو و انرژی خاصی دارد و از خاصیت شفابخشی ویژه ای برخوردار است. اگر کسی چندین تکه از این سنگ به همراه داشته باشد، گویا انواع مختلفی از سنگ های شفابخش را به همراه دارد، زیرا هر تکه از سنگ کوارتز شفاف دارای خاصیت درمانی خاصی است و او می تواند از آنها در موارد و موقعیت های گوناگون استفاده کند. مجموعه این سنگ ها همچنین برای سازماندهی افکار پراکنده و از بین بردن نیروهای منفی مفید هستند.
منبع: جم پارس
 


مطالب مشابه

ارسال نظر

 
 


نظرات
دسته بندی مقالات : در کوهی

آخرین مطالب