روشهای بهسازی و دیفیوژن سنگهای قیمتی1395/02/30

10 روش بهسازی سنگ های قیمتی

 

عمل آوری سنگ های قیمتی با هدف بهبود ظاهر سنگ و افزایش دوام سنگ صورت می‌گیرد و با توجه به محدودیت منابع معدنی سنگ های قیمتی در دنیا، عمل آوری و بهسازی در جهت استفاده بهینه از این منابع انجام می‌شود. این سنگ ها نیازمند مراقبت‌های ویژه توسط صاحبان خود می‌باشند. در ادامه انواع فرایندهای بهسازی سنگ های قیمتی به طور مختصر شرح داده شده است.   

1- رنگ‌بری (Bleaching): استفاده از یک ماده شیمیایی به منظور تغییر یا کاهش یک جز یا کل رنگ یک سنگ قیمتی متخلل. برخی از سنگ های قیمتی ابتدا رنگ‌بری شده و سپس رنگ می‌شوند (شکلی از عمل آوری ترکیبی).

یشم

 

تصویر 1 : رنگ‌بری سنگ یشم به وسیله اسید به منظور حذف رنگ قهوه‌ای

 

مروارید

 

تصویر 2 : استفاده از پراکسید هیدروژن به منظور روشن و یکنواخت کردن رنگ مروارید

 

2-پوشش دهی سطح (Surface coating): تغییر ظاهر سنگ قیمتی با استفاده از یک عامل رنگی مانند رنگ نمودن پشت سنگ قیمتی یا رنگ نمودن کل یا بخشی از سنگ. 

 

الماس صورتی

 

تصویر 3 : رنگ صورتی شدید الماس ها ناشی از فرایند پوشش دهی سطح

 

تانزانیت

 

تصویر 4: تانزانیت رنگ پریده (سمت راست) با جوهر مخصوص پوشش داده می‌شوند تا رنگ آن عمیق و بهبود یافته شود (سمت چپ) 

 

توپاز

 

تصویر 5 : برخی توپازهای طبیعی بی رنگ هستند (دو سنگ بالایی)، اما آن‌ها می‌توانند به وسیله اکسیدهای فلزی پوشش‌دهی شوند تا انواع رنگ‌های فلزی تولید نمود (سنگ‌های پایینی)

 

 

مرجان

تصویر 6 : مرجان طلایی حاصل یک فرایند دو مرحله‌ایست: اول رنگ‌بری رنگ تیره و سپس پوشش دهی با رزین برای عمیق کردن رنگ و افزایش ماندگاری مرجان

 

 

کوارتز

تصویر 7 : پوشش‌دهی کوارتز با اکسیدهای فلزی. این لایه نازک می‌تواند رنگ سنگ را تغییر دهد

 

3-رنگرزی (Dyeing): وارد کردن رنگ به درون سنگ‌های متخلخل یا شکسته به منظور تغییر رنگ آن‌ها. چنینتخلخل‌هایی بعضی وقت‌ها از طریق حرارت دادن سنگ‌های غیرمتخلخل در آن‌ها ایجاد می‌شود تا رنگ را جذب کنند.

  

مروارید

 

تصویر 8 : برخی از مرواریدهای موجود در بازار رنگ شده‌اند، همان طورکه در بطری مرواریدهای غوطه‌ور در رنگ (سمت چپ) و مروارید رنگ شده (سمت راست) دیده می‌شود.

 

 

کلسدونی

تصویر 9: کلسدونی طبیعی (گوی بی رنگ در سمت چپ)، می‌تواند با انواع رنگ‌ها برای رسیدن به سنگ‌هایی با رنگ عمیق، عمل آوری شوند (سمت راست)

 

 مرجان

تصویر 10 : مرجان در سمت چپ ابتدا رنگ‌بری شده و سپس رنگ‌آمیزی شده تا به شکل مرجان در سمت راست درآید

  

4-پر کردن شکستگی‌ها یا حفره‌ها (Fracture or cavity filling): پر کردن شکستگی‌ها، ترک‌ها و حفره‌هایی که با سطح سنگ ارتباط دارند با شیشه، رزین، موم یا روغن برای پنهان کردن آن‌ها و بهبود درخشش ظاهری و پایداری سنگ. 

 

الماس

تصویر 11 : ترک الماس (سمت چپ) می‌تواند با شیشه سربی مذاب پر شود تا نمایش ترک را کاهش دهد 
(سمت راست)

 

   یاقوت سرخ

تصویر 12 : پر کردن ترک‌های یاقوت سرخ با شیشه سربی مذاب، نمایش ترک‌ها را کاهش می‌دهد

 

زمرد

 

تصویر 13 : ترک‌های زمرد می‌تواند با رزین مصنوعی، موم و پلیمرهای اپوکسی پر شود

 

 5-عمل آوری حرارتی (Heat treatment): در معرض حرارت شدید قرار دادن یک سنگ قیمتی به منظور تغییر رنگ و یا درخشش آن.

کهربا

 

تصویر 14 : آخال‌های گرد در کهربا از طریق غوطه ور نمودن آن در روغن داغ ایجاد شده است

 

یاقوت کبود

 

تصویر 15 : یاقوت کبود رنگ پریده حرارت داده شده تا رنگ آن آبی شود

 

 تانزانیت

 

تصویر 16 : تانزانیت غالباً به رنگ‌های مایل به قهوه‌ای استخراج می‌شود (مانند سنگ خام و تراش خورده در سمت چپ). وقتی که این سنگ حرارت داده شود رنگ آن به آبی تغییر می‌یاید (مانند سنگ خام و تراش خورده در سمت راست)

 

توپاز

 

تصویر 17 : کریستال توپاز در سمت راست نتیجه حرارت دادن سنگ صورتی مایل به ارغوانی است. هر دو سنگ در بازار خواهان بسیاری دارند

 

6-عمل آوری تحت فشار بالا و دمای بالا (High pressure, high temperature treatment): گرما دادن الماس با حرارت بالا و تحت فشار بالا برای حذف یا تغییر رنگ آن.

 

الماس

تصویر 18 : فشار بالا و حرارت زیاد می‌تواند ساختار اتمی برخی انواع الماس‌ها را تغییر دهد و در این مورد باعث حذف رنگ قهوه‌ای و بی رنگ شدن الماس شود.

 

7- اشباع کردن (Impregnation): سطح یک سنگ قیمتی متخلخل از طریق نفوذ یک پلیمر، موم یا پلاستیک پر می‌شود تا دوام آن بیشتر شود و ظاهر آن بهبود یابد.  

 

فیروزه

 

تصویر 19 : سنگ قیمتی متخلخل مانند این فیروزه رنگ پریده در سمت چپ با یک نوع موم یا مواد پلیمری اشباع می‌شود و باعث عمیق‌تر شدن رنگ و ماندگارتر شدن سنگ می‌‌گردد

  

8-پرتوافکنی (Irradiation): قرار دادن سنگ قیمتی در معرض تشعشع یک منبع مصنوعی به منظور تغییر رنگ آن

 

الماس

تصویر 20 : الماس‌های بی رنگ و سایر الماس‌ها (سمت چپ) می‌توانند از طریق پرتوافکنی رنگ‌های مختلفی را ایجاد نمایند. برخی از سنگ‌های پرتو داده شده در مرحله دوم گرمادهی می‌شوند که رنگ‌های بیشتری را ایجاد می‌کنند (گروه سمت راست)

 

توپاز

 

تصویر 21: توپاز غالباً در اشکال بی رنگ استخراج می‌شود (سمت چپ) که می‌توان از طریق پرتودهی و گرمادهی رنگ‌های متنوع آبی در آن‌‌ها ایجاد نمود (نگین‌های سمت راست)

 

9-سوراخ کردن با لیزر (Laser drilling): این کار شامل استفاده از یک پرتو باریک و متمرکز نور لیزر برای ایجاد یک کانال از سطح یک الماس برای رسیدن به آخال‌های تیره به منظور حذف یا تغییر رنگ آن‌ها می‌باشد. این روش تنها در مورد الماس انجام می‌شود، زیرا الماس تنها سنگی است که می‌تواند در برابر گرمای لیزر مقاومت نموده و از بین نرود.

   

 

الماس

تصویر 22 : تنها لیزر می‌تواند سطح الماس را سوراخ کند و به درون آن رسوخ نماید. هدف ایجاد کانالی برای رسیدن به یک لکه یا آخال تیره درون الماس و سپس از بین بردن آن با اسید می‌باشد.

 

10-انتشار شبکه‌ای (Lattice diffusion): نفوذ عناصر مشخص درون شبکه اتمی یک سنگ قیمتی در طول فرایند عمل آوری حرارتی، با هدف تغییر یا پر رنگ نمودن، رنگ آن.    

 

یاقوت

تصویر 23: یاقوت‌های طبیعی در سمت چپ (گروه اول)، مورد انتشار قرار گرفته و صیقل نشده (گروه دوم)، پیش از جلاء دوباره مورد انتشار قرار گرفته‌اند (گروه سوم) و عمل آوری موفقیت‌آمیز (گروه چهارم)  

 

فلدسپار

 

تصویر 24: فلدسپار خام طبیعی (سمت چپ) و فلدسپارهای گوناگون عمل‌ آوری شده (سمت راست)

0 روش عمل آوری و بهسازی سنگ های قیمتی

 

عمل آوری سنگ های قیمتی با هدف بهبود ظاهر سنگ و افزایش دوام سنگ صورت می‌گیرد و با توجه به محدودیت منابع معدنی سنگ های قیمتی در دنیا، عمل آوری و بهسازی در جهت استفاده بهینه از این منابع انجام می‌شود. این سنگ ها نیازمند مراقبت‌های ویژه توسط صاحبان خود می‌باشند. در ادامه انواع فرایندهای بهسازی سنگ های قیمتی به طور مختصر شرح داده شده است.   

1- رنگ‌بری (Bleaching): استفاده از یک ماده شیمیایی به منظور تغییر یا کاهش یک جز یا کل رنگ یک سنگ قیمتی متخلل. برخی از سنگ های قیمتی ابتدا رنگ‌بری شده و سپس رنگ می‌شوند (شکلی از عمل آوری ترکیبی).

یشم

 

تصویر 1 : رنگ‌بری سنگ یشم به وسیله اسید به منظور حذف رنگ قهوه‌ای

 

مروارید

 

تصویر 2 : استفاده از پراکسید هیدروژن به منظور روشن و یکنواخت کردن رنگ مروارید

 

2-پوشش دهی سطح (Surface coating): تغییر ظاهر سنگ قیمتی با استفاده از یک عامل رنگی مانند رنگ نمودن پشت سنگ قیمتی یا رنگ نمودن کل یا بخشی از سنگ. 

 

الماس صورتی

 

تصویر 3 : رنگ صورتی شدید الماس ها ناشی از فرایند پوشش دهی سطح

 

تانزانیت

 

تصویر 4: تانزانیت رنگ پریده (سمت راست) با جوهر مخصوص پوشش داده می‌شوند تا رنگ آن عمیق و بهبود یافته شود (سمت چپ) 

 

توپاز

 

تصویر 5 : برخی توپازهای طبیعی بی رنگ هستند (دو سنگ بالایی)، اما آن‌ها می‌توانند به وسیله اکسیدهای فلزی پوشش‌دهی شوند تا انواع رنگ‌های فلزی تولید نمود (سنگ‌های پایینی)

 

 

مرجان

تصویر 6 : مرجان طلایی حاصل یک فرایند دو مرحله‌ایست: اول رنگ‌بری رنگ تیره و سپس پوشش دهی با رزین برای عمیق کردن رنگ و افزایش ماندگاری مرجان

 

 

کوارتز

تصویر 7 : پوشش‌دهی کوارتز با اکسیدهای فلزی. این لایه نازک می‌تواند رنگ سنگ را تغییر دهد

 

3-رنگرزی (Dyeing): وارد کردن رنگ به درون سنگ‌های متخلخل یا شکسته به منظور تغییر رنگ آن‌ها. چنینتخلخل‌هایی بعضی وقت‌ها از طریق حرارت دادن سنگ‌های غیرمتخلخل در آن‌ها ایجاد می‌شود تا رنگ را جذب کنند.

  

مروارید

 

تصویر 8 : برخی از مرواریدهای موجود در بازار رنگ شده‌اند، همان طورکه در بطری مرواریدهای غوطه‌ور در رنگ (سمت چپ) و مروارید رنگ شده (سمت راست) دیده می‌شود.

 

 

کلسدونی

تصویر 9: کلسدونی طبیعی (گوی بی رنگ در سمت چپ)، می‌تواند با انواع رنگ‌ها برای رسیدن به سنگ‌هایی با رنگ عمیق، عمل آوری شوند (سمت راست)

 

 مرجان

تصویر 10 : مرجان در سمت چپ ابتدا رنگ‌بری شده و سپس رنگ‌آمیزی شده تا به شکل مرجان در سمت راست درآید

  

4-پر کردن شکستگی‌ها یا حفره‌ها (Fracture or cavity filling): پر کردن شکستگی‌ها، ترک‌ها و حفره‌هایی که با سطح سنگ ارتباط دارند با شیشه، رزین، موم یا روغن برای پنهان کردن آن‌ها و بهبود درخشش ظاهری و پایداری سنگ. 

 

الماس

تصویر 11 : ترک الماس (سمت چپ) می‌تواند با شیشه سربی مذاب پر شود تا نمایش ترک را کاهش دهد 
(سمت راست)

 

   یاقوت سرخ

تصویر 12 : پر کردن ترک‌های یاقوت سرخ با شیشه سربی مذاب، نمایش ترک‌ها را کاهش می‌دهد

 

زمرد

 

تصویر 13 : ترک‌های زمرد می‌تواند با رزین مصنوعی، موم و پلیمرهای اپوکسی پر شود

 

 5-عمل آوری حرارتی (Heat treatment): در معرض حرارت شدید قرار دادن یک سنگ قیمتی به منظور تغییر رنگ و یا درخشش آن.

کهربا

 

تصویر 14 : آخال‌های گرد در کهربا از طریق غوطه ور نمودن آن در روغن داغ ایجاد شده است

 

یاقوت کبود

 

تصویر 15 : یاقوت کبود رنگ پریده حرارت داده شده تا رنگ آن آبی شود

 

 تانزانیت

 

تصویر 16 : تانزانیت غالباً به رنگ‌های مایل به قهوه‌ای استخراج می‌شود (مانند سنگ خام و تراش خورده در سمت چپ). وقتی که این سنگ حرارت داده شود رنگ آن به آبی تغییر می‌یاید (مانند سنگ خام و تراش خورده در سمت راست)

 

توپاز

 

تصویر 17 : کریستال توپاز در سمت راست نتیجه حرارت دادن سنگ صورتی مایل به ارغوانی است. هر دو سنگ در بازار خواهان بسیاری دارند

 

6-عمل آوری تحت فشار بالا و دمای بالا (High pressure, high temperature treatment): گرما دادن الماس با حرارت بالا و تحت فشار بالا برای حذف یا تغییر رنگ آن.

 

الماس

تصویر 18 : فشار بالا و حرارت زیاد می‌تواند ساختار اتمی برخی انواع الماس‌ها را تغییر دهد و در این مورد باعث حذف رنگ قهوه‌ای و بی رنگ شدن الماس شود.

 

7- اشباع کردن (Impregnation): سطح یک سنگ قیمتی متخلخل از طریق نفوذ یک پلیمر، موم یا پلاستیک پر می‌شود تا دوام آن بیشتر شود و ظاهر آن بهبود یابد.  

 

فیروزه

 

تصویر 19 : سنگ قیمتی متخلخل مانند این فیروزه رنگ پریده در سمت چپ با یک نوع موم یا مواد پلیمری اشباع می‌شود و باعث عمیق‌تر شدن رنگ و ماندگارتر شدن سنگ می‌‌گردد

  

8-پرتوافکنی (Irradiation): قرار دادن سنگ قیمتی در معرض تشعشع یک منبع مصنوعی به منظور تغییر رنگ آن

 

الماس

تصویر 20 : الماس‌های بی رنگ و سایر الماس‌ها (سمت چپ) می‌توانند از طریق پرتوافکنی رنگ‌های مختلفی را ایجاد نمایند. برخی از سنگ‌های پرتو داده شده در مرحله دوم گرمادهی می‌شوند که رنگ‌های بیشتری را ایجاد می‌کنند (گروه سمت راست)

 

توپاز

 

تصویر 21: توپاز غالباً در اشکال بی رنگ استخراج می‌شود (سمت چپ) که می‌توان از طریق پرتودهی و گرمادهی رنگ‌های متنوع آبی در آن‌‌ها ایجاد نمود (نگین‌های سمت راست)

 

9-سوراخ کردن با لیزر (Laser drilling): این کار شامل استفاده از یک پرتو باریک و متمرکز نور لیزر برای ایجاد یک کانال از سطح یک الماس برای رسیدن به آخال‌های تیره به منظور حذف یا تغییر رنگ آن‌ها می‌باشد. این روش تنها در مورد الماس انجام می‌شود، زیرا الماس تنها سنگی است که می‌تواند در برابر گرمای لیزر مقاومت نموده و از بین نرود.

   

 

الماس

تصویر 22 : تنها لیزر می‌تواند سطح الماس را سوراخ کند و به درون آن رسوخ نماید. هدف ایجاد کانالی برای رسیدن به یک لکه یا آخال تیره درون الماس و سپس از بین بردن آن با اسید می‌باشد.

 

10-انتشار شبکه‌ای (Lattice diffusion): نفوذ عناصر مشخص درون شبکه اتمی یک سنگ قیمتی در طول فرایند عمل آوری حرارتی، با هدف تغییر یا پر رنگ نمودن، رنگ آن.    

 

یاقوت

تصویر 23: یاقوت‌های طبیعی در سمت چپ (گروه اول)، مورد انتشار قرار گرفته و صیقل نشده (گروه دوم)، پیش از جلاء دوباره مورد انتشار قرار گرفته‌اند (گروه سوم) و عمل آوری موفقیت‌آمیز (گروه چهارم)  

 

فلدسپار

 

تصویر 24: فلدسپار خام طبیعی (سمت چپ) و فلدسپارهای گوناگون عمل‌ آوری شده (سمت راست)

 

 

منبع : ایران گوهر


مطالب مشابه

ارسال نظر

 
 


نظرات
دسته بندی مقالات : سنگ شناسی ، تشخیص گوهرها

آخرین مطالب